Social Science‎ > ‎

Articles

 1. Loc Nguyen (2020, October 10). Tàng thức và phân tâm học
  Type Journal Article
  Abstract Con người với sự phát triển của khoa học công nghệ từng bước khám phá vũ trụ nhưng nội tâm chính mình vẫn mãi là nơi bí ẩn xa thẳm như vũ trụ. Ngành phân tâm học dần lý giải và phân tích mối liên hệ giữa hành vi và tâm trí con người nhưng các giải đáp còn đang tiếp tục với nhiều lý thuyết. Một số giải đáp không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm nên phân tâm học có một nửa khoa học, nửa còn lại có phải là triết học không? Tôi không khẳng định hay bác bỏ điều này trong nghiên cứu này nhưng tôi sẽ giới thiệu sự tương đồng giữa tàng thức (một khái niệm của Phật giáo) và phân tâm học Freud. Tàng thức rất quan trọng với duy thức học vốn là một nhánh của Phật học. Điểm đặc biệt của Phật học là tuy đi sâu vào bản chất và tâm trí con người nhưng không gây khó chịu hoặc đau đớn vì nội hàm của Phật học là giải thoát thay vì mổ xẻ như phân tâm học. Liệu pháp của Phật giáo là sự gột rửa nội tâm trong khi liệu pháp của phân tâm học là thủ pháp “phẫu thuật” để chữa trị bệnh tâm lý nên sự đối sánh giữa hai liệu pháp này giúp chúng ta trước tiên có một cái nhìn toàn diện hơn về nội tâm con người và sau đó có thể đưa ra những liệu pháp phổ dụng hoặc êm dịu hơn.
  Keywords: Phật giáo, Phật học, phân tâm học, a-lại-da thức, tàng thức, duy thức học.
  Published Từ Quang Buddhism Magazine, Volume 34, October 2020, pages 59-75. Publication date is October 2020.
  Open Access.
  Editors: Đức-Bổn Đồng, Hồng-Ngọc Đỗ, Anh-Dũng Phạm, Sâm Trịnh, Thơ Thị Hoàng, Nga Văn Phạm, Vu-Gia, Minh-Ngọc.
  Publisher: Hồng Đức Publisher, Hoa Sen Library.
  Identifiers
  Links https://drive.google.com/file/d/12Hvg_XnDNOAtk5e8KywlvqhFttRBWUJs/view?usp=sharing
  https://thuvienhoasen.org/images/file/rxLk1vGD2AgQABQJ/phat-hoc-tu-quang-so-34-thang-10-nam-2020.pdf
  Citations Nguyen, L. (2020, October). Tàng thức và phân tâm học. (Đ.-B. Đồng, H.-N. Đỗ, A.-D. Phạm, S. Trịnh, T. T. Hoàng, N. V. Phạm, Vu-Gia, and Minh-Ngọc) Từ Quang Buddhism Magazine, 34, 59-75. Retrieved November 12, 2020, from https://drive.google.com/file/d/12Hvg_XnDNOAtk5e8KywlvqhFttRBWUJs/view?usp=sharing
  Cited
  Indexed
  Metrics
  Categories Buddhism, Psychology

   

 2. Loc Nguyen (2016, November 15). The cross reference between personal traits and human intelligences leading the new viewpoint in educational management
  Type Journal Article
  Abstract The responsibility of education manager is to develop human intelligences via discovering personal traits. This research gives the brief survey of personal traits and human intelligences and also makes the cross reference between personal traits and human intelligences. Basing on this cross reference, I propose the viewpoint in educational management together with the method to develop students’ intelligences. According to the viewpoint, personal traits are neutral and so we should not enhance or restrict any personal trait. What we should focus on is how to develop students’ intelligences so as to provide them the best education tuned with their intelligences.
  Keywords: personal traits, human intelligences, cross reference, educational management.
  Published Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce (RW-JASC), Volume VII, Issue 4(1), October 2016, pages 147-152. Publication date is November 15, 2016.
  ISSN print: 2231-4172, ISSN online: 2229-4686, Open Access.
  Editor-in-Chief: Dr. V. S. More.
  Publisher: Educational Research Multimedia & Publications (ERM Publications).
  Identifiers DOI: 10.18843/rwjasc/v7i4(1)/17
  Links http://www.researchersworld.com/vol7/issue4_1/Paper_17.pdf
  Citations Nguyen, L. (2016, November 15). The cross reference between personal traits and human intelligences leading the new viewpoint in educational management. (V. S. More, Ed.) Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce (RW-JASC), VII(4_1), 147-152. doi:10.18843/rwjasc/v7i4(1)/17
  Cited
  Indexed Asian Education Index, BASE, Cabell’s Directories, CNKI Scholar, CrossRef, DOAJ, EBSCO, EISRJC, EZB, Georgetown University Library, Google Scholar, Index Copernicus, New York University Libraries, OhioLINK, Open J-Gate, ProQuest, UlrichsWeb
  Metrics
  Categories Education, Psychology

   

 3. Loc Nguyen (2011, December). Essay On Leadership
  Type Report
  Abstract The article discusses the art of leadership.
  Published PACE Institute of Management.
  Publisher: Loc Nguyen's Homepage.
  Place and date: Ho Chi Minh city, Vietnam. December, 2011
  Identifiers
  Links View
  Download
  Citations Nguyen, L. (2011, December). Essay On Leadership. PACE Institute of Management. Ho Chi Minh city, Vietnam: Loc Nguyen's Homepage. Retrieved from http://www.locnguyen.net/ss/articles/leadership
  Cited
  Indexed
  Metrics
  Categories Leadership

   

 4. Loc Nguyen (2010). Convergence of Confucianism, Buddhism and Taoism
  Type Conference paper
  Abstract The article discusses the convergence of three largest Oriental religions such as Confucianism, Buddhism, and Taoism.
  Published Leu Chong Zen Club's Conference.
  Publisher: Loc Nguyen's Homepage.
  Place and date: Ho Chi Minh city, Vietnam, 2010
  Identifiers DOI: 10.13140/RG.2.1.2004.0407
  Links View
  Download
  Citations Nguyen, L. (2010). Convergence of Confucianism, Buddhism and Taoism. In L. Nguyen (Ed.), Leu Chong Zen Club's Conference. Ho Chi Minh city, Vietnam: Loc Nguyen's Homepage. doi:10.13140/RG.2.1.2004.0407
  Cited
  Indexed
  Metrics
  Categories Philosophy and religion

   

Last updated November 2020

Abstracting and indexing

Comments