Social Science‎ > ‎

Articles

 1. Loc Nguyen (2021, February 23). Cách cục tăng đạo trong Tử Vi
  Type Preprinted Article
  Abstract Tử Vi dựa vào ngày tháng năm sinh và giới tính lập thành lá số để luận đoán vận mệnh một người. Luận lá số thật thú vị với âm dương biến ảo, ngũ hành sinh khắc, những hình tượng ẩn dụ lưng chừng giữa huyền bí và đời thực nhưng đoán thì không dễ dàng. Bài nghiên cứu này tập trung vào luận như một sự chiêm nghiệm triết lý ẩn sau một môn học có vẻ thực dụng này và triết lý ấy đã đẩy mệnh của những người nghiên cứu Tử Vi vào chính cách cục tăng đạo – chủ đề của bài nghiên cứu này.
  Keywords: Tử Vi, cách cục Tử Vi, âm dương, ngũ hành.
  Preprinted ResearchGate. Preprinted date is February 23, 2021.
  Publisher: ResearchGate.
  Identifiers DOI: 10.13140/RG.2.2.10519.50087
  Links https://www.researchgate.net/publication/349518988_Cach_cuc_tang_dao_trong_Tu_Vi
  Citations Nguyen, L (2021, February 23). Cách cục tăng đạo trong Tử Vi. ResearchGate 2021 Preprint (doi: 10.13140/RG.2.2.10519.50087).
  Cited
  Indexed ResearchGate.
  Metrics
  Categories Astrology

   

 2. Loc Nguyen (2020, October 10). Tàng thức và phân tâm học
  Type Journal Article
  Abstract Con người với sự phát triển của khoa học công nghệ từng bước khám phá vũ trụ nhưng nội tâm chính mình vẫn mãi là nơi bí ẩn xa thẳm như vũ trụ. Ngành phân tâm học dần lý giải và phân tích mối liên hệ giữa hành vi và tâm trí con người nhưng các giải đáp còn đang tiếp tục với nhiều lý thuyết. Một số giải đáp không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm nên phân tâm học có một nửa khoa học, nửa còn lại có phải là triết học không? Tôi không khẳng định hay bác bỏ điều này trong nghiên cứu này nhưng tôi sẽ giới thiệu sự tương đồng giữa tàng thức (một khái niệm của Phật giáo) và phân tâm học Freud. Tàng thức rất quan trọng với duy thức học vốn là một nhánh của Phật học. Điểm đặc biệt của Phật học là tuy đi sâu vào bản chất và tâm trí con người nhưng không gây khó chịu hoặc đau đớn vì nội hàm của Phật học là giải thoát thay vì mổ xẻ như phân tâm học. Liệu pháp của Phật giáo là sự gột rửa nội tâm trong khi liệu pháp của phân tâm học là thủ pháp “phẫu thuật” để chữa trị bệnh tâm lý nên sự đối sánh giữa hai liệu pháp này giúp chúng ta trước tiên có một cái nhìn toàn diện hơn về nội tâm con người và sau đó có thể đưa ra những liệu pháp phổ dụng hoặc êm dịu hơn.
  Keywords: Phật giáo, Phật học, phân tâm học, a-lại-da thức, tàng thức, duy thức học.
  Published Từ Quang Buddhism Magazine, Volume 34, October 2020, pages 59-75. Publication date is October 2020.
  Open Access.
  Editors: Đức-Bổn Đồng, Hồng-Ngọc Đỗ, Anh-Dũng Phạm, Sâm Trịnh, Thơ Thị Hoàng, Nga Văn Phạm, Vu-Gia, Minh-Ngọc.
  Publisher: Hồng Đức Publisher, Hoa Sen Library.
  Identifiers
  Links https://drive.google.com/file/d/12Hvg_XnDNOAtk5e8KywlvqhFttRBWUJs/view?usp=sharing
  https://thuvienhoasen.org/images/file/rxLk1vGD2AgQABQJ/phat-hoc-tu-quang-so-34-thang-10-nam-2020.pdf
  Citations Nguyen, L. (2020, October). Tàng thức và phân tâm học. (Đ.-B. Đồng, H.-N. Đỗ, A.-D. Phạm, S. Trịnh, T. T. Hoàng, N. V. Phạm, Vu-Gia, and Minh-Ngọc) Từ Quang Buddhism Magazine, 34, 59-75. Retrieved November 12, 2020, from https://drive.google.com/file/d/12Hvg_XnDNOAtk5e8KywlvqhFttRBWUJs/view?usp=sharing
  Cited
  Indexed
  Metrics
  Categories Buddhism, Psychology

   

 3. Loc Nguyen (2020, October 19). Vài suy nghĩ về giữ gìn di sản Hán Nôm
  Type Preprinted Article
  Abstract Di sản Hán Nôm là tài sản quý giá của dân tộc; về văn hóa, đó là nét độc đáo giàu bản sắc; về xã hội, thể hiện sự gắn kết của các cộng đồng người Việt; về chính trị, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ; về khoa học và văn chương, có những trước tác vô giá; về ngôn ngữ học, đó là gạch nối giữa chữ Hán và chữ quốc ngữ. Giữ gìn di sản Hán Nôm là trách nhiệm và là niềm tự hào của chúng ta, ngoài ra còn góp phần tiếp thu, sàng lọc hay cải biến những ưu khuyết trong quá trình hội nhập và phát triển văn hóa sao cho văn hóa nội sinh ít nhất không thể lùi vì sự hấp thụ và đề kháng quan trọng như nhau. Trong bài viết này, tôi nêu một số suy nghĩ và đề xuất để giữ gìn di sản Hán Nôm.
  Keywords: chữ Nôm, di sản Hán Nôm, số hóa tài liệu Hán Nôm, biên mục.
  Preprinted ResearchGate. Preprinted date is October 19, 2020.
  Publisher: ResearchGate.
  Identifiers DOI: 10.13140/RG.2.2.20916.88967
  Links https://www.researchgate.net/publication/344742179_Vai_suy_nghi_ve_giu_gin_di_san_Han_Nom
  Citations Nguyen, L (2020, October 19). Vài suy nghĩ về giữ gìn di sản Hán Nôm. ResearchGate 2020 Preprint (doi: 10.13140/RG.2.2.20916.88967).
  Cited
  Indexed ResearchGate.
  Metrics
  Categories Linguistics, Library science

   

 4. Loc Nguyen (2020, October 19). Bàn về tốc độ, hiệp đồng tác chiến và tác chiến đa chiều: sự chuyển dịch trong tư tưởng quân sự
  Type Preprinted Article
  Abstract Những học thuyết quân sự dao động giữa phòng ngự và tấn công, giữa vận động chiến và tiêu hao sinh lực, đi từ ý niệm kỳ chính đến phân chia quân chủng và hiệp đồng tác chiến. Các học thuyết có thể kế thừa hoặc phủ định lẫn nhau và sự khác biệt phụ thuộc vào 2 yếu tố: mục tiêu chiến lược đề ra và bản sắc (địa lý, kinh tế, chính trị) của từng quốc gia. Bài nghiên cứu này tập trung vào sự chuyển dịch của tư tưởng quân sự từ sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các quân chủng đến sự phối hợp liền lạc nhằm tăng tốc độ và hiệu quả tác chiến, góp phần vào tính tất định thắng/bại của những cuộc chiến trong tương lai khi mà rủi ro hoặc yếu tố ngẫu nhiên thường xuất hiện trong những trận đánh quá khứ. Sự phối hợp liền lạc này có thể hiểu như sự hợp nhất quân chủng trong khi mỗi quân chủng vẫn tồn tại như những cá thể. Nói cách khác, nghiên cứu nhấn mạnh sự không phân định giới tuyến được chuyển từ bên ngoài vào nội tại của hoạt động quân sự. Ngoài ra, tiến bộ khoa học công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hiện đại hóa quân đội, cũng là một tác nhân góp phần vào tính tất định của đấu tranh quân sự trong tương lai.
  Keywords: chiến lược, quân chủng, kỳ chính, hiệp đồng tác chiến, tác chiến đa chiều.
  Preprinted ResearchGate. Preprinted date is October 19, 2020.
  Publisher: ResearchGate.
  Identifiers DOI: 10.13140/RG.2.2.25950.05442
  Links https://www.researchgate.net/publication/344742452_Ban_ve_toc_do_hiep_dong_tac_chien_va_tac_chien_da_chieu_su_chuyen_dich_trong_tu_tuong_quan_su
  Citations Nguyen, L (2020, October 19). Bàn về tốc độ, hiệp đồng tác chiến và tác chiến đa chiều: sự chuyển dịch trong tư tưởng quân sự. ResearchGate 2020 Preprint (doi: 10.13140/RG.2.2.25950.05442).
  Cited
  Indexed ResearchGate.
  Metrics
  Categories Military

   

 5. Loc Nguyen (2020, July 2). Kênh Kra: cơ hội và thách thức
  Type Preprinted Article
  Abstract Tuyến hàng hải qua eo Malacca rất quan trọng để vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương có nguy cơ quá tải trong tương lai. Dự án kênh Kra (kênh Thái) đề xuất xây dựng một kênh nhân tạo nối vịnh Thái Lan với biển Andaman băng qua eo đất Kra ở miền nam Thái Lan. Kênh Kra là một lựa chọn khác cho tuyến Malacca, chia sẻ rủi ro và rút ngắn 1200 km cùng 2-3 ngày đường từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Ngoài ra, kênh Kra theo dự kiến sẽ giúp Thái Lan phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng. Kênh Kra còn tăng cường sự kết nối trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Bài nghiên cứu này tổng hợp những nghiên cứu khác nhằm giới thiệu một số thông tin về kênh Kra cùng cơ hội và thách thức.
  Keywords: kênh Kra, kênh Thái, eo đất Kra, eo Malacca.
  Preprinted ResearchGate. Preprinted date is July 2, 2020.
  Publisher: ResearchGate.
  Identifiers DOI: 10.13140/RG.2.2.35341.97761
  Links https://www.researchgate.net/publication/342623743_Kenh_Kra_co_hoi_va_thach_thuc
  Citations Nguyen, L (2020, July 2). Kênh Kra: cơ hội và thách thức. ResearchGate 2020 Preprint (doi: 10.13140/RG.2.2.35341.97761).
  Cited
  Indexed ResearchGate.
  Metrics
  Categories Geography, Maritime, International relations

   

 6. Loc Nguyen (2016, November 15). The cross reference between personal traits and human intelligences leading the new viewpoint in educational management
  Type Journal Article
  Abstract The responsibility of education manager is to develop human intelligences via discovering personal traits. This research gives the brief survey of personal traits and human intelligences and also makes the cross reference between personal traits and human intelligences. Basing on this cross reference, I propose the viewpoint in educational management together with the method to develop students’ intelligences. According to the viewpoint, personal traits are neutral and so we should not enhance or restrict any personal trait. What we should focus on is how to develop students’ intelligences so as to provide them the best education tuned with their intelligences.
  Keywords: personal traits, human intelligences, cross reference, educational management.
  Published Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce (RW-JASC), Volume VII, Issue 4(1), October 2016, pages 147-152. Publication date is November 15, 2016.
  ISSN print: 2231-4172, ISSN online: 2229-4686, Open Access.
  Editor-in-Chief: Dr. V. S. More.
  Publisher: Educational Research Multimedia & Publications (ERM Publications).
  Identifiers DOI: 10.18843/rwjasc/v7i4(1)/17
  Links http://www.researchersworld.com/vol7/issue4_1/Paper_17.pdf
  Citations Nguyen, L. (2016, November 15). The cross reference between personal traits and human intelligences leading the new viewpoint in educational management. (V. S. More, Ed.) Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce (RW-JASC), VII(4_1), 147-152. doi:10.18843/rwjasc/v7i4(1)/17
  Cited
  Indexed Asian Education Index, BASE, Cabell’s Directories, CNKI Scholar, CrossRef, DOAJ, EBSCO, EISRJC, EZB, Georgetown University Library, Google Scholar, Index Copernicus, New York University Libraries, OhioLINK, Open J-Gate, ProQuest, UlrichsWeb
  Metrics
  Categories Education, Psychology

   

 7. Loc Nguyen (2011, December). Essay On Leadership
  Type Report
  Abstract The article discusses the art of leadership.
  Published PACE Institute of Management.
  Publisher: Loc Nguyen's Homepage.
  Place and date: Ho Chi Minh city, Vietnam. December, 2011
  Identifiers
  Links View
  Download
  Citations Nguyen, L. (2011, December). Essay On Leadership. PACE Institute of Management. Ho Chi Minh city, Vietnam: Loc Nguyen's Homepage. Retrieved from http://www.locnguyen.net/ss/articles/leadership
  Cited
  Indexed
  Metrics
  Categories Leadership

   

 8. Loc Nguyen (2010). Convergence of Confucianism, Buddhism and Taoism
  Type Conference paper
  Abstract The article discusses the convergence of three largest Oriental religions such as Confucianism, Buddhism, and Taoism.
  Published Leu Chong Zen Club's Conference.
  Publisher: Loc Nguyen's Homepage.
  Place and date: Ho Chi Minh city, Vietnam, 2010
  Identifiers DOI: 10.13140/RG.2.1.2004.0407
  Links View
  Download
  Citations Nguyen, L. (2010). Convergence of Confucianism, Buddhism and Taoism. In L. Nguyen (Ed.), Leu Chong Zen Club's Conference. Ho Chi Minh city, Vietnam: Loc Nguyen's Homepage. doi:10.13140/RG.2.1.2004.0407
  Cited
  Indexed
  Metrics
  Categories Philosophy and religion

   

Last updated March 2021

Abstracting and indexing

Comments